Vil du være medlem af Masihi.dk?

 
Hvis du vil kan du her på siden melde dig ind. Du skal bare udfylde felterne her ved siden af og sende den, så bliver du optaget som medlem.
 
I 2017 er medlemskontigentet 50 kr.
 
 

Bliv medlem

 
:
CAPTCHA Image
For at være medlem skal du være enig i disse 2 vedtægter.
 

§ 2. Formål

 

Masihi.dk har til formål at medvirke til udbredelsen af evangeliet om Jesus Kristus i verden.

 

Dette formål vil Masihi.dk søge at realisere gennem økonomisk støtte til foreninger og organisationer der målrettet og strategisk arbejder for udbredelsen af evangeliet om Jesus Kristus, herunder særligt projekter under Luthersk Mission og NOREA Danmark.

 

§ 3. Grundlag

 

Det bekendelsesmæssige grundlag for Masihi.dk´s virksomhed er:

 

1. De bibelske Skrifter som Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og eneste kilde og norm for kristen tro, lære og livsførelse.

 

2. De oldkirkelige bekendelser: den apostolske, den nicænokonstantinopolitanske og den athanasianske bekendelse og de reformatoriske bekendelsesskrifter: den augsburgske bekendelse og Luthers lille katekismus som sande og forpligtende udtryk for, hvad Guds ord lærer.

Masihi.dk | CVR: 35599150 | Sysselbjergvej 50, 6051 Almind